Strona główna Z wokandy Z kraju Rozpoczął się proces autora portalu „Antykomor.pl”. Relacja z sądu

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Rozpoczął się proces autora portalu „Antykomor.pl”. Relacja z sądu PDF Drukuj Email
Środa, 05 Wrzesień 2012 14:45

Przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się dziś pierwsza rozprawa w sprawie przeciwko Robertowi F., oskarżonemu m. in. o publiczne znieważenie Prezydenta RP (art. 135 p. 2 k.k.) w związku z prowadzeniem strony internetowej, na której umieszczane były krytyczne i satyryczne materiały na temat Prezydenta Bronisława Komorowskiego (sygn. akt III K 56/12). W serwisie znajdowały się m. in. prowokacyjne grafiki z wykorzystaniem wizerunku głowy państwa, a także gry komputerowe, tzw. „strzelanki”, w których wizerunek Prezydenta był celem.

Sprawa stała się głośna w maju 2011 r., gdy do mieszkania Roberta F. na polecenie prokuratury weszli nad ranem funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy dokonali na miejscu przeszukania i zajęli m. in. komputer autora spornej strony. Choć działania ABW wzbudziły wątpliwości z punktu widzenia zasady proporcjonalności, którą powinny kierować się organy państwa stosując instrumenty siłowe, ostatecznie sąd badający legalność akcji, uznał, że odbyła się zgodnie z prawem (czytaj więcej na ten temat: „Strzelanie z armaty do muchy - interwecja ABW doprowadziła do zamknięcia portalu AntyKomor.pl” oraz „Sąd: przeszukanie u autora strony Antykomor.pl zgodne z prawem”).

Na początku dzisiejszej rozprawy, na wniosek prokuratora sąd wyłączył w całości jej jawność. Obok stron, za zgodą sądu na sali pozostały jedynie dwie osoby zaufania przybrane przez oskarżonego oraz obserwująca proces przedstawicielka HFPC Dorota Głowacka. Sąd uzasadniając swoją decyzję wskazał, że z uwagi na niekiedy nieprzyzwoity charakter materiału dowodowego, jawność rozprawy, którą chciały relacjonować liczne media, mogłaby skutkować naruszeniem dobrych obyczajów, a także ważnego interesu prywatnego Pana Prezydenta (art. 360 p. 1 pkt 2 i 4 k.p.k.). „Za każdym urzędem stoi bowiem człowiek” - podkreślił sędzia.

Ponadto, sąd wskazał na art. 359 p. 2 k.p.k., który mówi o tym, że rozprawa dotycząca zniesławienia lub znieważenia jest tajna z mocy prawa i może obywać się jawnie jedynie na wniosek pokrzywdzonego. Choć – jak zauważył sąd – przepis ten odnosi się przede wszystkim do procesów o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego z art. 212 k.k. oraz 216 k.k., uznał jednak, że znajduje on zastosowanie także w niniejszej sprawie. W tym przypadku wniosek o prowadzenie rozprawy jawnie musiałby złożyć Prezydent Bronisław Komorowski, który jak dotąd nie uczestniczył w postępowaniu. Z uwagi na wyłączenie jawności, niedozwolone jest ujawnianie jakichkolwiek informacji z przebiegu postępowania. Sąd nie zgodził się także na upublicznienie grafik, których dotyczą postawione Robertowi F. zarzuty.

Następna rozprawa odbędzie się w najbliższy piątek, 7 września 2012 r., o godz. 9. 30 w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim (sala 23). Być może będzie to już ostatni termin.

Przypomnijmy również, że przepis dotyczący znieważenia głowy państwa był przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego w lipcu 2011 r. (P 12/09). TK uznał wówczas tę regulację za zgodną z Konstytucją (czytaj więcej na ten temat: "TK: znieważenie Prezydena zgodne z Konstytucją").

Zobacz także: List otwarty HFPC ws. strony „Antykomor.pl”

 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie