Strona główna Z wokandy ETPCz Wyrok ETPCz w sprawie: Ashby Donald i inni przeciwko Francji.

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Wyrok ETPCz w sprawie: Ashby Donald i inni przeciwko Francji. PDF Drukuj Email
Czwartek, 24 Styczeń 2013 22:48

Dnia 10 stycznia br. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Ashby Donald i inni przeciwko Francji, w którym dokonał oceny ograniczenia swobody ekspresji przez ochronę praw autorskich. W przedmiotowej sprawie Trybunał nie stwierdził naruszenia Konwencji.

Skargę do ETPCz wnieśli trzej fotografowie mody Robert  Ashby  Donald,  Marcio  Madeira  Moraes  i   Olivier  Claisse w związku z ich skazaniem za naruszenie praw autorskich. Do naruszenia tego miało dojść poprzez publikację zdjęć wykonanych przez Claisse w trakcie paryskiego tygodnia mody bez zgody domu mody przez Donald i Moraes na ich stronie internetowej.

Wobec wszystkich trzech orzeczono kary od 3 do 8 tys. euro a także nawiązkę na rzecz Związku Domów Mody w wysokości 255 tysięcy euro oraz publikacje wyroku w paryskim dzienniku. Skarżący odwołali się od wyroku powołując się m.in. na art. 10 Konwencji, jednakże ich odwołanie nie zostało uwzględnione ani przez sąd apelacyjny ani sąd najwyższy.

W swojej skardze podnieśli oni zarzut naruszenia art. 10 EKPC (swobody ekspresji). Trybunał stwierdził, że ich skazanie za naruszenie prawa autorskiego nie stanowiło naruszenia art. 10 EKPC. Co istotne, Trybunał uznał, że skazanie za naruszenie praw autorskich co do zasady może stanowić naruszenie art. 10 Konwencji. Niemniej opisana ingerencja w swobodę ekspresji spełniła wymogi zawarte w klauzuli imitacyjnej art. 10 ust. 2 EKPC, a więc była przewidziana przez prawo, służyła ochronie praw innych i była niezbędna w demokratycznym społeczeństwie.

W uzasadnieniu wyroku Trybunał przypomniał swoje dotychczasowe orzecznictwo zgodnie z którym artykuł 10 Konwencji stosuje się także do komunikowania się za pośrednictwem Internetu, a ​​wolność wypowiedzi obejmuje także publikację fotografii. Trybunał stwierdził przy tym, że publikacja zdjęć na stronie internetowej poświęconej modzie, a co więcej oferowanie ich kupna pozostaje pod ochroną prawa do wolności wypowiedzi.

Mając na uwadze owe komercyjne zastosowanie zdjęć, oraz konieczność ochrony prawa własności wynikającego z art. 1 protokołu nr 1 do EKPC, którego elementem składowym jest własność intelektualna, Trybunał stwierdził, że władzom państwa – strony Konwencji pozostawiony został szeroki margines uznania. Analizując tok rozumowania sądów krajowych w świetle okoliczności faktycznych sprawy Trybunał uznał, ze sądy dokonały właściwego wyważenia tych dwóch praw, a co za tym idzie nie doszło do naruszenia Konwencji.

Z wyrokiem tym można zapoznać się: tutaj
 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie