Strona główna O programie Aktualności programu Aktualności Polska Senatorowie odrzucili petycję ws. wykreślenia art. 212 k.k.

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Senatorowie odrzucili petycję ws. wykreślenia art. 212 k.k. PDF Drukuj Email
Czwartek, 31 Lipiec 2014 05:47
Przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wzięli wczoraj udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Jednym z punktów obrad była dyskusja nad petycją dotyczącą podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu uchylenie art. 212 k.k. Niestety inicjatywa ta nie uzyskała poparcia większości senatorów obecnych na posiedzeniu. Na razie nie będzie więc projektu ustawy znoszącego odpowiedzialność karną za zniesławienie.  

Petycja została zgłoszona w 2011 r. przez obywatela, który został skazany z art. 212 k.k. Z jej szczegółami można zapoznać się tutaj. Biuro Legislacyjne w pisemnej rekomendacji przychyliło się do postulatu zawartego w petycji. W trakcie posiedzenia przedstawicielka Biura sugerowała mniej radykalne rozwiązanie, tj. modyfikację art. 212 k.k. poprzez złagodzenie sankcji grożących za to przestępstwo lub likwidację art. 212 par. 2 k.k. (tj. trybu kwalifikowanego zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania, za które grozi surowsza odpowiedzialność).

Zdecydowanie przeciwko zniesieniu art. 212 k.k. opowiedział się obecny na posiedzeniu Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń. Argumentował m.in., że utrzymanie tego przepisu w k.k. jest ugruntowane w tradycji polskiego prawa karnego. Zdaniem przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości art. 212 k.k. gwarantuje także bardziej efektywną ochronę dobrego imienia w przypadku „oszczerstwa”, niż np. postępowanie cywilne o ochronę dóbr osobistych, które – jak stwierdził - z reguły jest bardzo długotrwałe.

Następnie głos zabrała przedstawicielka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Dorota Głowacka, przedstawiając argumenty za uchyleniem art. 212 k.k. Prawniczka zwróciła uwagę na wieloletnie działania HFPC na rzecz depenalizacji zniesławienia (m.in. w ramach kampanii „Wykreśl 212 k.k.”) oraz wskazała na niepokojącą praktykę korzystania art. 212 k.k. Z obserwacji HFPC, która była zaangażowana w ponad 20 procesów sądowych z art. 212 k.k., wynika bowiem, że przepis ten jest często nadużywany, a jego stosowanie powoduje nieproporcjonalnie dotkliwe konsekwencje dla oskarżonych i tzw. efekt mrożący dla swobody wypowiedzi. Prawniczka przedstawiła także standardy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tym zakresie, wskazując, że zdecydowana większość spraw przeciwko Polsce dotycząca zniesławienia, którymi zajmował się ETPC, kończyła w sposób korzystny dla skarżących. Przedstawicielka HFPC przekonywała także, że postępowanie cywilne zapewnia najbardziej adekwatną ochronę dla dobrego imienia. Zwróciła ponadto uwagę na istnienie innych regulacji kodeksu karnego pozwalających pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które dopuszczają się nadużyć wolności słowa, takich jak zniewaga czy mowa nienawiści. Z szerszą argumentacją HFPC dotyczącą zniesienia art. 212 k.k. można zapoznać się m.in. tutaj.      

W dyskusji zabrali jeszcze głos senatorowie Aleksander Świeykowski i Kazimierz Kutz, którzy poparli inicjatywę uchylenia art. 212 k.k. Przeciwko depenalizacji opowiedział się senator Michał Seweryński.

Ostatecznie w głosowaniu wzięło udział 4 senatorów. 2 senatorów głosowało za podjęciem inicjatywy ustawodawczej objętej petycją, 2 głosowało przeciw. W związku z tym, ponieważ petycja nie uzyskała poparcia większości obecnych senatorów, prace nad nią nie będą kontynuowane.

Zobacz także: Praktyczny przewodnik po art. 212 k.k. 

 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie