Strona główna Z wokandy Z kraju Sensacja czy prowokacja - wyrok sądu w sprawie red. Endy’ego Gęsiny-Torresa

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Sensacja czy prowokacja - wyrok sądu w sprawie red. Endy’ego Gęsiny-Torresa PDF Drukuj Email
Czwartek, 11 Wrzesień 2014 13:20

Dziennikarz TVP Endy Gęsina-Torres został skazany na karę grzywny w wysokości 2 tysięcy złotych przez Sąd Okręgowy w Białymstoku. W ubiegłym roku Endy Gęsina-Torres, w ramach prowokacji dziennikarskiej, spędził trzy tygodnie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku, by udokumentować fatalną, jego zdaniem, sytuację umieszczanych tam uchodźców.

„W wyroku sąd musiał wziąć pod uwagę z jednej strony powagę wymiaru sprawiedliwości, którego autorytet został naruszony przez dziennikarza, a z drugiej strony interes publiczny, jakim jest informacja o sytuacji w ośrodkach dla uchodźców. Niestety sąd nie przychylił się do argumentów przemawiających za tym, że materiał redaktora Gęsiny-Torresa miał istotne znaczenie z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego” – mówi Dominika Bychawska-Siniarska.

Redaktor Endy Gęsina-Torres został oskarżony m.in. o fałszowanie dokumentów (które podpisywał w tamtym okresie nieswoim nazwiskiem) i składanie fałszywych zeznań przed sądem, który decydował o umieszczeniu go w ośrodku.

Sąd Rejonowy w Białymstoku uznał w listopadzie 2013 r. Endy’ego Gęsinę-Torresa za winnego zarzucanych mu w akcie oskarżenia czynów. Odstąpił jednak od wymierzenia mu kary, orzekając środek karny w postaci zapłaty 2 tys. zł. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. (czytaj szerzej: tutaj)

W postępowaniu przed sądem pierwszej instancji HFPC przedstawiła swoje stanowisko, w którym wskazała na zasady, jakimi powinna czynić zadość prowokacja dziennikarska. „W stanowisku podkreślaliśmy, że prowokacja odbyła się w interesie publicznym, miała na celu wykazanie poważnych nadużyć ze strony władz ośrodka. Ciężko byłoby te ustalenia uczynić w inny sposób niż poprzez dostanie się do samego ośrodka” – tłumaczy Dominika Bychawska-Siniarska.

W ubiegłym tygodniu, Sąd Okręgowy uznał, że materiał przygotowany przez Gęsinę-Torresa nie różnił się od wcześniejszych publikacji prasowych na temat złej sytuacji w ośrodkach dla cudzoziemców. Materiał przygotowany przez dziennikarza nie wniósł nic nowego do debaty publicznej ani nie zmienił sytuacji w samych ośrodkach.

"Orzeczenie sądu II instancji jest prawomocne i nie przysługuje od niego kasacja. Tym samym jedyną dopuszczalną prawnie możliwością zakwestionowania wyroku jest wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - zauważa Adam Ploszka, prawnik HFPC.

 

 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie