Strona główna Z wokandy Z kraju Sąd Rejonowy w Chrzanowie: na postanowienie o wydaniu adresów IP przysługuje zażalenie

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Sąd Rejonowy w Chrzanowie: na postanowienie o wydaniu adresów IP przysługuje zażalenie PDF Drukuj Email
Wtorek, 05 Styczeń 2016 10:04
Sąd Rejonowy w Chrzanowie wydał 4 stycznia 2016 r. ważne orzeczenie dotyczące kwestii pozyskiwania przez organy ścigania adresów IP oraz innych danych internautów, którzy zamieszczają komentarze na portalach internetowych. Sąd potwierdził, że administratorzy stron internetowych powinni mieć możliwość zakwestionowania zasadności postanowienia prokuratury, w którym domaga się wydania tych danych.  

Sprawa dotycz portalu informacyjnego przelom.pl. Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie, w związku z prowadzonym przez nią postępowaniem o zniesławienie, 18 czerwca 2015 r. zwróciła się do redaktora naczelnego serwisu z żądaniem wydania adresów IP oraz unnych danych użytkowników portalu, którzy komentowali zamieszczane przez redakcję artykuły. Red. P. Tarczyński złożył zażalenie na postanowienie Prokuratury, które zostało rozpoznane przez Sąd Rejonowy 4 sierpnia 2015 r. Sąd uchylił postanowienie prokuratury, wskazując, że organ prowadzący postępowanie powinien w pierwszej kolejności ustalić, czy wpisy wypełniają znamiona przestępstwa, a dopiero później podjąć czynności zmierzające do ustalenia tożsamości autorów.

Prokuratura 20 sierpnia 2015 r. wydała kolejne postanowienie, w którym zwróciła się o wydanie adresów IP oraz innych danych, znajdujących się w posiadaniu reakcji.  Redaktor naczelny po raz kolejny zaskarżył to żądanie do sądu. Tym razem jednak  sąd nie badał sprawy merytorycznie, ale postanowieniem z 12 listopada 2015 r, stwierdził, że dziennikarzowi w ogóle nie przysługiwało prawo do zażalenia postanowienia prokuratury. Sąd pozostawił zatem zażalenie P. Tarczyńskiego bez rozpoznania.

Dziennikarz zaskarżył tę decyzję. Ostatecznie 4 stycznia 2016 r. sąd wydał postanowienie, w którym nie zgodził się z tym, że na czynność prokuratury w postaci zażądania udostępnienia adresów IP i innych danych użytkowników, administratorowi portalu nie przysługiwało zażalenie i ostatecznie uchylił postanowienie sądu z 12 listopada 2015 r. (sygn. akt II Kp 351/15). 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła w tej sprawie opinię przyjaciela sądu. Stwierdziła w niej, że „za niezwykle istotne, z punktu widzenia gwarancji wolności słowa, należy uznać możliwość zażalenia przez dziennikarzy postanowienia prokuratorskiego o żądaniu wydania adresów IP, do sądu, który jako niezawisły i bezstronny arbiter może dokonać oceny zasadności prokuratorskiego żądania. Możliwość zakwestionowania przez redakcję zasadności udostępnienia adresów IP, które zmierza do identyfikacji autorów komentarzy, jest tym bardziej istotna, że – jak wynika z dotychczasowego orzecznictw – dane te mogą być objęte ochroną wynikającą z tajemnicy dziennikarskiej”.

Do HFPC często trafiają sprawy, w których organy ścigania domagają się od redakcji portali udostępnienia danych użytkowników publikujących komentarze pod artykułami.   W opinii przyjaciela sądu wskazaliśmy, że praktyka organów ścigania jest w tym obszarze  niejednolita i  nierzadko dochodzi w niej do nieprawidłowości. Gdyby postanowienie o pozostawieniu zażalenia redakcji bez rozpoznania uprawomocniłoby się, byłby to niebezpieczny precedens, który mógłby przyczynić się do braku możliwości skontrolowania prawidłowości działań organów ścigania w tym zakresie.

Sprawa portalu przelom.pl jeszcze się nie kończy. Sąd zbada teraz raz jezcze zasadność żądania udostepnienia danych przez redakcję.

Opinia przyjaciela sądu dostępna jest tutaj.

 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie