Strona główna Z wokandy Z kraju Sąd: zwolnienie naczelnego radiowej Jedynki było bezprawne

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Sąd: zwolnienie naczelnego radiowej Jedynki było bezprawne PDF Drukuj Email
Piątek, 24 Czerwiec 2016 11:14

Sąd w Warszawie wydał dziś wyrok w sprawie Kamila Dąbrowy, byłego redaktora naczelnego radiowej Jedynki. Dziennikarz został zwolniony z pracy po tym jak zarządził nadawanie hymnu Polski i Unii Europejskiej na początku stycznia tego roku. Sąd przyznał dziennikarzowi odszkodowanie za trzy miesięczny okres wypowiedzenia wraz z ustawowymi odsetkami od czasu wniesienia powództwa. Wyrok nie jest prawomocny.

Akcja, którą zarządził Kamil Dąbrowa, miała na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na uchwalone wówczas przez Sejm zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji (tzw. małej nowelizacji ustawy medialnej) dotyczące zasad wyboru władz mediów publicznych. Na mocy nowych przepisów do tej pory zwolniono ponad 100 dziennikarzy mediów publicznych.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wstąpiła do postępowania w charakterze organizacji społecznej. „Wskazywaliśmy, że Polskie Radio, rozwiązując umowę o pracę z powodem, nie uwzględniło w dostatecznym stopniu gwarancji wynikających z zakazu dyskryminacji oraz swobody wypowiedz” – mówi Dominika Bychawska-Siniarska, dyrektorka programu HFPC Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce. „Polskie Radio nie uwzględniło, że specjalna akcja dziennikarza miała na celu wywołanie debaty publicznej na temat zagrożeń związanych z przyjęciem małej nowelizacji ustawy medialnej, a więc zagadnienia budzącego uzasadnione zainteresowanie opinii publicznej” – dodaje Dominika Bychawska-Siniarska.

W swoim wystąpieniu HFPC powoływała się na wyrok ETPC w sprawie Wojtas-Kaleta przeciwko Polsce. Trybunał podkreślił, że dziennikarze mają nie tylko prawo, ale i obowiązek komentowania spraw o istotnym znaczeniu publicznym. Wskazał ponadto, iż w takim przypadku obowiązek lojalności dziennikarza wobec pracodawcy, z uwagi na specyfikę tej profesji, nie ma tak silnego charakteru jak w przypadku innych zawodów, a możliwości ingerencji w swobodę wypowiedzi są ograniczone. Powołując się na sprawę Manole i inni przeciwko Mołdawii HFPC wskazała na obowiązek szczegółowego uzasadniania zwolnień dziennikarzy przez media publiczne.

Podczas rozprawy 24 czerwca 2016 r. sąd przesłuchał powoda co do sposobu i okoliczności odwołania. Sąd nie dopuścił dowodu z przesłuchania pozostałych świadków. Sąd po wysłuchaniu powoda oraz stanowiska HFPC zamknął przewód sądowy. Po naradzie sąd ogłosił wyrok, uznając, że zwolnienie dziennikarza miało charakter bezprawny.

„To pierwszy wyrok dotyczący zwolnienia dziennikarza na podstawie zmian w ustawie medialnej z grudnia 2015 r.” – wskazuje Dominika Bychawska-Siniarska. „Mamy nadzieje, że wygrana Kamila Dąbrowy zachęci do występowania na drogę sądową pozostałych dziennikarzy, zwolnionych po wejściu w życie małej ustawy medialnej – dodaje Dominika Bychawska-Siniarska.

Sygnatura akt sprawy VII P 164/16).
 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie