Strona główna Z wokandy Z kraju Jerzy Sosnowski wygrał w sądzie z Polskim Radiem. Zwolnienie było nieuzasadnione

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Jerzy Sosnowski wygrał w sądzie z Polskim Radiem. Zwolnienie było nieuzasadnione PDF Drukuj Email
Środa, 13 Wrzesień 2017 16:10

W środę 13 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy ogłosił wyrok w sprawie zwolnienia Jerzego Sosnowskiego, wieloletniego dziennikarza radiowej „Trójki” i ówczesnego przewodniczącego Związku Zawodowego Dziennikarzy i Pracowników Programów Trzeciego i Drugiego Polskiego Radia (sygn. akt VII P 494/16). Sąd orzekł, że wypowiedzenie umowy o pracę było nieuzasadnione i zarządził od Polskiego Radia odszkodowanie na rzecz dziennikarza. Wyrok jest nieprawomocny. Helsińska Fundacja Praw Człowieka od początku obserwowała postępowanie.

W ustnym uzasadnienie wyroku Sąd wskazał, że wypowiedzenie miało charakter nieuzasadniony z powodu braku skonkretyzowania przez Polskie Radio przyczyn wypowiedzenia. Przyczyna rozwiązania umowy o pracę nie została doprecyzowana, a próbę jej uściślanie w toku postępowania Sąd uznał za niedopuszczalną.

Do postępowanie po stronie dziennikarza przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jerzy Sosnowski został zwolniony z Polskiego Radia w marcu 2016 r. Jako powód Radio wskazało utratę zaufania, spowodowaną m.in. krytyką pracodawcy i podważaniem kompetencji przełożonych.

Niedługo po rozwiązaniu umowy o pracę z J. Sosnowskim, Polskie Radio zwolniło również trzech kolejnych członków zarządu Związku Zawodowego Dziennikarzy i Pracowników Programów Trzeciego i Drugiego Polskiego Radia, P. Sołtysa, W. Dorosza i M. Majchrowskiego, uzasadniając to m.in. „wywieraniem presji psychicznej” na Zarząd Polskiego Radia, „stosowaniem czarnego PR-u”, „destabilizacją pracy Zarządu PRSA oraz samej Spółki poprzez publiczne nękanie Zarządu” np. „żądaniami przystąpienia do mediacji”. Na prośbę HFPC trójkę dziennikarzy reprezentowała adw. Agnieszka Lisiecka z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Fundacja przystąpiła ponadto do postępowania w sprawie jako organizacja pozarządowa (art. 462 k.p.c.).W wyniku ugody zawartej przed sądem, P. Sołtys wrócił już do pracy – Radio zgodziło się spełnić większość żądań dziennikarza zawartych w pozwie (więcej informacji dostępne jest tutaj).

HFPC jest ponadto zaangażowana w jeszcze kilka innych procesów dziennikarzy zwolnionych z mediów publicznych m.in. za zwracanie uwagi na nieprawidłowości dotyczące ich funkcjonowania po zmianie ustawy medialnej (w toku są sprawy K. Dąbrowy i T. Zimocha). Będziemy informować o dalszym przebiegu ww. postępowań.

 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie