Strona główna Z wokandy Z kraju SR w Płocku: wieszający hasła na siedzibie partii niewinni. Brak szkodliwości społecznej

Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

SR w Płocku: wieszający hasła na siedzibie partii niewinni. Brak szkodliwości społecznej PDF Drukuj Email
Piątek, 22 Wrzesień 2017 14:17

W poniedziałek 18 września 2017 r. przed Sądem Rejonowym w Płocku zapadł wyrok w sprawie trójki obwinionych w związku umieszczeniem kartek z napisami „łapy precz od demokracji i wolności”, „komuno precz” na płockiej siedzibie partii PiS bez zgody zarządzającego budynkiem (art. 63a § 1 Kodeksu wykroczeń). Sąd uniewinnił obwinionych, uznając, że ich czyn nie był społecznie szkodliwy. W ustnym uzasadnieniu sąd zauważył, że wywieszenie kartek było przejawem realizacji wolności słowa oraz możliwości krytyki władzy. Wyrok jest nieprawomocny (sygn. akt II W 134/17).

Grudniowe protesty

W grudniu 2016 r. w związku z planami ograniczenia dostępu dziennikarzy do Sejmu w szeregu miast w Polsce miały miejsce protesty. W Płocku demonstracje odbywały się na Starym Rynku, gdzie mieści się również miejscowa siedziba partii Prawo i Sprawiedliwość. W dniu 18 grudnia trójka płocczan postanowiła umieścić na budynku siedziby kartki formatu A-4 z napisami „łapy precz od demokracji i wolności” oraz „komuno precz”. Jak twierdzą, zamierzali powiesić hasła jedynie na kilka minut, na czas zrobienia zdjęcia, które chcieli wrzucić na portal społecznościowy w celu wyrażenia sprzeciwu wobec działań władzy. Zanim jednak zdążyli zrealizować swój plan, na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji powiadomieni przez operatora miejskiego monitoringu. W efekcie policja skierowała do sądu wniosek o ukaranie na podstawie art. 63a § 1 Kodeksu wykroczeń (Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny).

Wyrok sądu: niewinni. Brak szkodliwości społecznej czynu

Sąd wydał wyrok uniewinniający po drugiej rozprawie w dniu 18 września. W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, że okoliczności sprawy nie budziły wątpliwości – obwinieni wieszali kartki bez zgody zarządzającego budynkiem. Sąd zgodził się jednak z obrońcą, że zachowanie to nie spełniło jednej z dwóch przesłanek poniesienia odpowiedzialności za wykroczenie. Choć był to czyn zabroniony przez ustawę, to nie był on społecznie szkodliwy. Sąd zauważył ponadto, że wywieszenie kartek na budynku było przejawem realizacji wolności słowa oraz możliwości krytyki władzy. Sąd przypomniał także, że w przypadku osób publicznych krytyka może być znacznie szersza.

Wyrok sądu jest nieprawomocny.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka obserwowała przebieg postępowania w tej sprawie.

***

Na temat planów zmiany organizacji pracy dziennikarzy w Sejmie, zobacz również:

Komentarz do planowanych ograniczeń dla dziennikarzy w Sejmie

Opinia HFPC o organizacji pracy mediów w Sejmie

Wciąż niejasne zasady pracy mediów w Sejmie – stanowisko HFPC

 

 

 
pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie