Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

Opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie New Media Online GmbH PDF Drukuj Email
Piątek, 03 Lipiec 2015 13:33

Czy strona internetowa gazety codziennej, która zawiera materiały wideo stanowi usługę audiowizualną w rozumieniu dyrektywy 2010/13/UE? Niebawem problem ten rozstrzygnie Trybunał Sprawiedliwości UE. Na razie rzecznik generalny Trybunału Maciej Szpunar, w wydawnej właśnie opinii w sprawie, udzielił na to pytanie negatywnej odpowiedzi.  

Sprawa dotyczy austriackiej spółki New Media Online GmbH prowadzącej stronę internetową wydawanej przez siebie gazety „Tiroler Tageszeitung”, o nazwie „Tiroler Tageszeitung Online”, na której w zakładce „Wideo” zamieszczonych było około 300 materiałów audiowizualnych. Filmiki powiązane były z zawartością strony, trwały od kilkunastu sekund do kilku minut i pochodziły z różnych źródeł. Były wśród nich materiały własne, jak również takie przysłane przez użytkowników strony, a także pochodzące od lokalnej telewizji. W październiku 2012 r. Kommunikationsbehörde Austria, austriacki organ regulacyjny, stwierdził, że zakładka „Wideo” stanowi usługę audiowizualną, a co za tym idzie objęta jest obowiązkiem zgłoszenia. New Media Online postanowiła wnieść skargę na tę decyzję.

Zgodnie z dyrektywą 2010/13/UE, za audiowizualną usługę medialną należy uważać taką, której podstawowym celem jest dostarczenie ogółowi odbiorców audycji w celach informacyjnych, rozrywkowych lub edukacyjnych. Austriacki Naczelny Sąd Administracyjny nie był pewien, czy „Tiroler Tageszeitung Online” spełnia przesłanki dyrektywy pozwalające na uznanie jej za usługę medialną i z tego powodu postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniami prejudycjalnymi.

Rzecznik generalny w wydanej 1 lipca 2015 r. opinii podkreśla, że podstawowym celem audiowizualnej usługi medialnej jest dostarczanie audycji, którą z kolei rozumieć należy jako element tradycyjnego programu telewizyjnego. Zauważył on również, iż „ustawodawca wyraźnie – choć w sposób anachroniczny z punktu widzenia dzisiejszego stopnia rozwoju technologii internetowej – wskazał w motywach dyrektywy, że nie zamierzał objąć zakresem jej stosowania internetowych portali informacyjnych”.

Według Macieja Szpunara, „Tiroler Tageszeitung Online” nie spełnia kryteriów, pozwalających na uznanie go za audiowizualną usługę medialną z trzech powodów.  Po pierwsze „pojawienie się multimedialnych portali internetowych, zawierających obok treści pisanych i fotografii, materiały audio i audiowizualne, nie jest bowiem skutkiem technologicznego rozwoju telewizji, lecz całkiem nowym zjawiskiem, związanym przede wszystkim ze wzrostem przepustowości sieci telekomunikacyjnych”. Po drugie, „Tiroler Tageszeitung Online” odznacza się multimedialnym charakterem (oznacza to, że łączy różne formy przekazu, takie jak słowa, obraz i dźwięk), co uniemożliwia analizowanie zamieszczonych na nim treści audiowizualnych w oderwaniu od reszty portalu, nawet jeżeli znajdują się one w osobnej zakładce. Po trzecie w końcu, uznać należy że portal multimedialny, strona internetowa spółki New Media Online GmbH jest w istocie „elektroniczną wersją gazety”.

Pełen tekst opinii rzecznika generalnego jest tutaj.
 

 
Wielka Izba ETPC: brak naruszenia swobody wypowiedzi w sprawie Delfi p. Estonii PDF Drukuj Email
Środa, 17 Czerwiec 2015 10:01

Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydała wczoraj wyrok w sprawie Delfi p. Estonii dotyczący odpowiedzialności administratora portalu informacyjnego za bezprawne komentarze internautów zamieszczane pod artykułami redakcyjnymi (skarga nr 64569/09). Wielka Izba utrzymała w mocy wcześniejszy wyrok Izby Trybunału, uznając, że obciążenie portalu odpowiedzialnością za wpisy osób trzecich nie naruszało swobody wypowiedzi (art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka).

Więcej…
 
Skarga do ETPC w sprawie prowokacji dziennikarskiej PDF Drukuj Email
Czwartek, 05 Marzec 2015 07:54
W ostatnim tygodniu prawnicy Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce złożyli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargę dziennikarza Endyego Gęsiny-Torresa, podnosząc w niej naruszenie art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (wolności słowa). W 2013 roku Endy Gęsina-Torres, dokonując prowokacji dziennikarskiej, spędził trzy tygodnie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku, by udokumentować fatalną, jego zdaniem, sytuację umieszczanych tam uchodźców.

Dziennikarz TVP został skazany przez Sąd Okręgowy w Białymstoku na karę grzywny w wysokości 2 tysięcy złotych za fałszowanie dokumentów (które podpisał w celu dostania się do ośrodka nie swoim nazwiskiem) i składanie fałszywych zeznań przed sądem, które zadecydowały o umieszczeniu go w ośrodku. Sąd Okręgowy uznał, że materiał przygotowany przez Gęsinę-Torresa nie różnił się od wcześniejszych publikacji prasowych na temat złej sytuacji w ośrodkach dla cudzoziemców. Materiał przygotowany przez dziennikarza nie wniósł nic nowego do debaty publicznej ani nie zmienił sytuacji w samych ośrodkach.

W skardze do Europejskiego Trybunału podniesiono m.in. iż sądy krajowe w sposób nie wystarczający dostrzegły interes publiczny jaki przyświecał dziennikarzowi. Nie uwzględniły również faktu, że dziennikarz działał zgodnie z zasadami deontologii zawodowej dotyczącymi prowokacji dziennikarskiej, zawartymi chociażby w kodeksie etycznym TVP. Ponadto, wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku nie uwzględnia specyfiki telewizji oraz zasięgu materiału, który był dużo szerszy niż specjalistyczne raporty powstałe przed prowokacją E. Gęsiny-Torresa.

Sprawa może być okazją dla strasburskiego Trybunału, żeby wypowiedzieć się co do sposobu zbierania materiałów przez dziennikarza. W dotychczasowe orzecznictwo odnosi się on wyłącznie do rzetelności samego materiału, nie oceniając procesu zbierania informacji przez dziennikarzy.

W sprawę Helsińska Fundacja Praw Człowieka angażowała się od samego początku, uczestnicząc w postępowaniu sądowym w charakterze organizacji społecznej.

 
<< Początek < Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej > Ostatnie >>

pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie