Od 1 stycznia 2018 r. strona nie jest aktualizowana.

Tematyka wolności słowa została przeniesiona na stronę główną
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dostępną na: www.hfhr.pl

ETPC: Dziennikarze mają prawo dostępu do parlamentu PDF Drukuj Email
Środa, 08 Marzec 2017 13:09

W ostatnim numerze dodatku Prawnik do Dziennika Gazety Prawnej ukazał się felieton Dyrektorki Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce – Dominiki Bychawskiej-Siniarskiej na temat ostatniego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Selmani i inny przeciwko Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii. Serdecznie zachęcamy do lektury.

Podczas debaty nad budżetem Macedonii w 2013 roku część posłów opozycji zaczęła przeszkadzać w obradach i została usunięta z sali. Jednocześnie straż parlamentarna próbowała wyprosić przebywających na galerii dziennikarzy, proponując, aby przenieśli się w wyznaczone dla nich miejsce. Gdy dziennikarze odmówili, zostali usunięci z galerii siłą. Zwrócili się wówczas do macedońskiego Trybunału Konstytucyjnego, wskazując, że działania straży naruszyły ich wolność słowa. W kwietniu 2014 roku odbyła się rozprawa przed TK bez udziału stron. W jej wyniku trybunał uznał, że usunięcie dziennikarzy z galerii było uzasadnione względami bezpieczeństwa. Jako argument wskazał na zamieszanie na sali obrad oraz fakt, że w kierunku galerii z dziennikarzami rzucano ostre przedmioty.

Selmani i inni dziennikarze złożyli skargę do ETPC, wskazując na naruszenie swobody wypowiedzi (art. 10 Konwencji) oraz prawa do rzetelnego procesu (art. 6 konwencji). To ostatnie prawo miało zostać złamane przez TK, który obradował pod nieobecność stron (skarga nr 67259/14).

Strasburscy sędziowie w pierwszej kolejności przyjrzeli się zarzutowi dotyczącemu braku rozprawy. Uznali, że sprawa rodziła problem natury nie tyle prawnej, ile faktycznej. Macedoński TK musiał ustalić, czy powody usunięcia z sali zostały wystarczająco wyraźnie przekazane dziennikarzom, czy w trakcie ich usuwania nie użyto wobec nich zbędnej przemocy, a potem zagwarantowano im możliwość relacjonowania dalszych obrad. Rozprawa odbyła się bez skarżących pomimo ich wniosku o udział. Orzekając w sprawie, TK nie wskazał na powody przeprowadzenia rozprawy bez udziału stron. Tym samym doszło do naruszenia art. 6 konwencji.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia swobody wypowiedzi, ETPC zauważył, że dziennikarze zostali usunięci z galerii na podstawie regulaminu parlamentu. Istniała zatem podstawa prawna dla działań straży. Niemniej rząd Macedonii nie przekonał trybunału, że usunięcie dziennikarzy z galerii było niezbędne. Nie brali oni bowiem udziału w konflikcie, tylko spokojnie wykonywali swoją pracę, biernie obserwując obrady. Skarżący sprzeciwili się opuszczeniu sali obrad, nie wszczęto jednak wobec nich żadnego postępowania z tego tytułu. Rozpatrujący sprawę macedoński TK w niewystarczającym zakresie wyjaśnił, czy dziennikarze stawiali straży realny opór oraz czy rzeczywiście istniało jakiekolwiek zagrożenie dla ich pracy (TK jedynie lakonicznie odniósł się do faktu, że rzucano w ich stronę ostre przedmioty). Tym samym usunięcia dziennikarzy nie można uznać za niezbędne. Konkludując, że w sprawie doszło do naruszenia art. 10 konwencji, trybunał wskazał, że po wyprowadzeniu z sali dziennikarze nie mogli efektywnie kontynuować pracy polegającej na raportowaniu z sali obrad. Skarżącym przyznano 5 tys. euro zadośćuczynienia.

Standard wskazany w tym wyroku powinien być niewątpliwie uwzględniony przy ewentualnych pracach nad nowymi regulacjami w zakresie dostępu dziennikarzy do parlamentu w Polsce. Wyznaczanie specjalnych pomieszczeń do ich pracy nie powinno negatywnie wpływać na możliwość dziennikarskiego raportowania. Straż parlamentarna z kolei powinna również mieć na uwadze, iż każda interwencja wobec dziennikarzy powinna być szczegółowo motywowana.


 
Dwa wyroki ETPCz w sprawach Andrzej Zybertowicz przeciwko Polsce: jeden do jednego PDF Drukuj Email
Wtorek, 17 Styczeń 2017 12:04
Dzisiaj ETPCz wydał dwa wyroki w sprawach Andrzej Zybertowicz przeciwko Polsce. Zapraszamy do lektury komentarza prof. Ireneusza C. Kamińskiego.
Więcej…
 
ETPC zakomunikował Polsce sprawę dotyczącą prowokacji dziennikarskiej PDF Drukuj Email
Wtorek, 22 Listopad 2016 11:06

W ostatnich dniach Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował rządowi polskiemu sprawę Endy’ego Gęsiny- Torresa. Oznacza to, że wniesiona skarga przeszła wstępną kontrolę, a rząd polski powinien ustosunkować się do postawionego w skardze do ETPC zarzutu naruszenia art. 10 Europejskiej Konwencji Raw Człowieka gwarantującego wolność słowa. Z treścią komunikacji można zapoznać się: tutaj

Podstawą skargi są wydarzenia do których doszło w 2013 roku. Endy Gęsina-Torres, dokonując prowokacji dziennikarskiej, spędził trzy tygodnie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku, by udokumentować fatalną, jego zdaniem, sytuację umieszczanych tam uchodźców.

Dziennikarz TVP został prawomocnie skazany przez Sąd Okręgowy w Białymstoku na karę grzywny w wysokości 2 tysięcy złotych za fałszowanie dokumentów, (które podpisał w celu dostania się do ośrodka nie swoim nazwiskiem) i składanie fałszywych zeznań przed sądem, które zadecydowały o umieszczeniu go w ośrodku. Sąd Okręgowy uznał, że materiał przygotowany przez Gęsinę-Torresa nie różnił się od wcześniejszych publikacji prasowych na temat złej sytuacji w ośrodkach dla cudzoziemców. Materiał przygotowany przez dziennikarza nie wniósł nic nowego do debaty publicznej ani nie zmienił sytuacji w samych ośrodkach.

W skardze do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka podniesiono m.in. iż sądy krajowe w sposób nie wystarczający dostrzegły interes publiczny jaki przyświecał dziennikarzowi. Nie uwzględniły również faktu, że dziennikarz działał zgodnie z zasadami deontologii zawodowej dotyczącymi prowokacji dziennikarskiej, zawartymi chociażby w kodeksie etycznym TVP. Ponadto, wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku nie uwzględnia specyfiki telewizji oraz zasięgu materiału, który był dużo szerszy niż specjalistyczne raporty powstałe przed prowokacją E. Gęsiny-Torresa.

Skarżącego w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka reprezentuje Dominika Bychawska-Siniarska – dyrektorka Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce.

Na temat samej skargi czytaj szerzej: tutaj.

W sprawę Helsińska Fundacja Praw Człowieka angażowała się od samego początku, uczestnicząc w postępowaniu sądowym w charakterze organizacji społecznej.

Szerzej:
Sensacja czy prowokacja - wyrok sądu w sprawie red. Endy’ego Gęsiny-Torresa

Rozprawa apelacyjna ws. red. Endy’ego Gęsiny-Torresa

Wyrok w sprawie prowokacji dziennikarskiej - dziennikarz winny. Sąd odstępuje od wymierzenia kary


 
<< Początek < Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalej > Ostatnie >>

pomorskie zachodniopomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie kujawsko-pomorskie lubuskie wielkopolskie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie lubelskie