Wolność słowa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Drukuj
Poniedziałek, 27 Grudzień 2010 22:29
Publikujemy najważniejsze orzeczenia TK z zakresu wolności mediów z ostatnich lat:

Zasady rejestracji czasopisma (wyrok z 14.12.2011 sygn. SK 42/09)

Znieważenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (art. 135 § 2 k.k.; wyrok z 6 lipca 2011 r. P 12/09)

Zasady publikacji odpowiedzi lub sprostowania oraz sankcji karnej za odmowę publikacji
(art. 46 ust. 1 Prawa prasowego, wyrok z 1 grudnia 2010 r.)


Postępowanie zabezpieczające w sprawach przeciwko środkom społecznego przekazu o ochronę dóbr osobistych (755 § 2 k.p.c., wyrok z 9 listopada 2010 r.)

Staranność i rzetelność dziennikarska a odpowiedzialność karna (art. 212 § 2 i art. 213 § 2 k.k.,  wyrok z 12 maja 2008 r.)

Wolność prasy (art. 212 § 1 i 2 k.k., wyrok z 30 października 2006 r.) 

Znieważenie funkcjonariusza państwowego (art. 226 § 1 k.k. wyrok z 11 października 2006 r.)